Modern Oluklu Mukavva Ambalaj çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.


Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar disiplin yönetmeliği gereğince değerlendirilecek olup, çalışanlarımızdan beklentimiz, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmeleridir.


İş ahlakı ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımız;
Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst davranmalıdır.
Sorumluluklarını yerine getirirken, Modern Oluklu Mukavva Ambalaj’ın saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalıdır.
Görevleri ile ilgili konularda, kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalıdır.
Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamamalıdır.
Aşağıdaki başlıklar altında tedarikçilerimize gerekli bilgiler verilmektedir ve denetimleri yapılmaktadır.

  • İstihdam Politikamız
  • Eğitim Politikamız
  • Eşitlik İlkemiz
  • Çalışma Özgürlüğü
  • Ücret Politikamız
  • Çalışma Saatleri Düzeni
  • Sendikal Haklar