Modern Ambalaj’da kalite süreci, Merkez Kalite Müdürlüğüne bağlı Kalite Departmanları tarafından yürütülmektedir. “Kaliteli Üretim” ve “Hizmet Üretiyoruz’’ misyonuna sahip olan Modern Ambalaj’da; Müşteri Memnuniyeti en üst seviyede yürütülmektedir. Her fabrikamızın bünyesinde bulunan tamamen özerk yapıda olan kalite ekipleri, objektif değerlendirme ve karar verme açısından özgürlerdir.

Müşteriden gelen her türlü şikayet birinci derecede önem seviyesine sahip olup; müşteri ziyareti, kök nedenin belirlenmesi, aksiyon alınması ve alınan aksiyonların etkinliğinin değerlendirilmesine bağlı olarak takip edilmektedir.

Modern Ambalaj’ın tüm tesislerinde bulunan, oluklu mukavva çalışma ve test değerlerine göre şartlandırılmış laboratuvarlarda; kağıt, levha ve nihai ürüne testler yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Laboratuvar sayısının fazla olmasına bağlı olarak veri havuzunun genişlemesiyle Ar-Ge çalışmalarına en doğru veri sağlanmaktadır.

Yayınlama Tarihi: 26/04/2012 

Revizyon Tarihi/No: 15.06.2021/05