Sürdürülebilirlik

Çevresel Sorumluluk:

Modern Ambalaj, ürünlerinin tasarımında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerin tercih edilmesine önem verilmektedir ve bu açıdan çevresel sürdürülebilirlik konusunda kararlı bir taahhüdün altındadır. Üretim süreçleri, enerji verimliliğini maksimize etme amacıyla optimize edilmekte ve sürekli olarak karbon ayak izinin azaltılma yolları çalışmalarına devam edilmektedir. Aynı zamanda, tedarik zincirinde çevresel standartlara uygunluğun sürekli olarak denetlenmesi ve izlenmektedir.


Sosyal Sorumluluk:

Firmamız, iş etiği ve sosyal sorumluluk konularında standartlara bağlıdır. Çalışanların adil ücret, güvenli çalışma koşulları ve eşit fırsatlar elde etmelerini sağlama amacıyla çaba harcanmaktadır. Toplumumuza katkıda bulunmak için yerel projeler ve sosyal yardım faaliyetleri desteklenmekte ve çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik etmek adına çeşitli önlemler alınmaktadır. Ayrıca, tedarikçi ve iş ortakları arasında adil iş ilişkilerinin desteklenmesi üzerine çabalar gösterilmektedir.


Yönetişim:

Firmamız, şeffaf ve etik bir yönetişim anlayışına sahiptir. Yönetim kurulu, paydaşların çıkarlarını korumak ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla etkili bir şekilde faaliyet göstermektedir. Paydaşlarla şeffaf bir iletişim kurulmakta ve etik davranış kurallarına ve yasal düzenlemelere uyma taahhüt edilmektedir. Ayrıca, iç kontrol sistemleri sürekli olarak güçlendirilmekte ve yönetimde çeşitliliği teşvik etme konusunda çaba gösterilmektedir. Cinsiyet eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi vb. konularda yönetimin yayınladığı politikalar ile desteklenmektedir.


Sürdürülebilirlik Politikamız Sürdürülebilirlik Raporu

12 milyon ağaç kurtarıyoruz

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanılarak 12 milyon ağaç kesilmesi engellenmektedir.

CO2 salınımımızı yıllık olarak takip ediyoruz ve üretimimiz sonucu çıkan CO2 Miktarını hesaplayarak doğaya etkisini sıfırlamayı hedefliyoruz.

Bizimle Sürdürülebilirliği Destekleyin

FSC CoC sertifikası, ormanları ve çevreyi koruma taahhüdümüzün bir parçasıdır. Ürünlerimizle, sürdürülebilirliğe ve ormanların geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. FSC CoC sertifikalı ürünleri tercih ederek, siz de bu hedefe destek olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak, ürünlerimiz hakkında sorular sormak veya sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Sizlerle, daha yeşil bir geleceğe ulaşma yolculuğunda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız. Çevreye ve ormanlara duyduğumuz sorumluluğu paylaşıyoruz, bu nedenle sizinle birlikte daha iyi bir dünya yaratmak için buradayız.

FSC CoC Sertifikası ile Çevreye ve Ormanlara Sorumluluk

Hoş geldiniz! Biz, çevreye ve ormanlara duyduğumuz sorumluluğu ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Ürünlerimizi üretirken ve tedarik ederken, sürdürülebilir orman yönetimine katkı sağlamak için Forest Stewardship Council (FSC) CoC sertifikasını benimsemeye kararlıyız.

FSC Nedir?

FSC, dünya genelinde ormanları sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetmeye odaklanan bağımsız bir kuruluştur. FSC, ormanların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve ormanların biyoçeşitliliğini, ekosistemlerini ve yerel toplulukları korumayı amaçlar.

FSC CoC Nedir?

FSC CoC (Chain of Custody), orman kaynaklı ürünlerin izlenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini garanti eden bir sertifikasyon sistemidir. Bir ürünün FSC CoC sertifikalı olması, bu ürünün hammaddelerinin sürdürülebilir kaynaklardan geldiğini ve ormanların korunmasına katkı sağlandığını gösterir.

FSC CoC Sertifikasının Önemi

FSC CoC sertifikası, müşterilerimize ve paydaşlarımıza ürünlerimizin sürdürülebilir kaynaklardan geldiğini garanti eder. Bu sertifikayla, aşağıdaki önemli faydaları sunuyoruz:

Ormanların Korunması: FSC CoC sertifikası, ormanların sürdürülebilir şekilde yönetildiğini onaylar. Bu, ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik kaybını önlemeye yardımcı olur.

Adil Çalışma Koşulları: FSC, yerel toplulukların ve orman işçilerinin haklarını korur. FSC CoC sertifikalı ürünlerin üretiminde adil çalışma koşullarına saygı gösterilir.

Çevreye Duyarlılık: FSC CoC sertifikası, ürünlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmemize yardımcı olur. FSC standartları, su kaynakları, toprak erozyonu ve kimyasal kullanımını kontrol eder.