Modern Ambalaj, sürekli gelişmeyi temel alan iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemleri ile ulusal/uluslar arası standartlara, yasal mevzuatlara ve müşterilerin şartlarına uygun güvenli bir çalışma ortamı yaratır ve çevre dostu ürünler üretir.

  • İşletmede çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlar.
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeyi kaynağında yok ederek “0 İş Kazası/Ay” hedefini korumaya çalışır.
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel tüm riskleri ve acil durumları belirleyerek olası kayıplarını en aza indirmeye çalışır.
  • Modern Ambalaj çalışanları ve çalışan temsilcileri; paydaşlar, yükleniciler, yüklenici firma çalışanları ve ziyaretçilerin İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre konularında duyarlı, bilinçli bireyler olmasına ve bunu içselleştirmelerine katkı sağlamayı taahhüt eder.
  • Ürünlerinde dönüştürülmüş kâğıt kullanımını sürekli artırarak ve yüksek mukavemette uygun gramajlı kâğıtlar kullanarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
  • Doğa dostu hammaddeler ve yardımcı malzemeler tedarik ederek, etkin enerji ve doğal kaynaklar kullanarak ve atıklarını kontrol ederek çevreyi korur. Çevreyi ve doğayı kirletmeyeceğini taahhüt eder.
  • Yasal şartlar ve mevzuatların tüm gerekliliklerini uygular, üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyar ve müşterilerinin beklentilerini yerine getirir.
  • Hedeflerine ulaşmak, çalışanlarda iş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini oluşturmak için; eğitim faaliyetleri düzenler, uygulamaların etkinliğini sürekli izler ve geliştirir.
  • Tüm faaliyetlerini Kalite ve Gıda Ambalaj Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde, yönetimin sunduğu destek ve kaynakla sürdürür.

Amacımız; oluklu mukavva sektöründe ürün kalitesi ve güvenilirliği açısından marka değerini koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Yayınlama Tarihi: 26/04/2012
Revizyon Tarihi/No: 15.04.2024/08